Welkom op de site van de Visumbalie Rusland in België!

We stellen alles in het werk opdat uw visumaanvraag voor de Russische Federatie een eenvoudige, aangename en vlotte procedure wordt.

De Visumbalie Rusland werd opgericht met het oog op een betere kwaliteit in de dienstverlening voor burgers van België en van andere landen, die een visum voor Rusland willen.

Onze belangrijkste doelstelling is het vereenvoudigen en versnellen van de procedure voor een visumaanvraag. Wij zorgen ervoor dat uw visa tijdig en zonder al te veel moeite klaar is.

Ons hoogopgeleid personeel staat altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden rond het aanvragen van een visum voor Rusland, rond de vereisten voor het invullen van het formulier en de documenten die u nodig heeft om een visum te krijgen.

We staan u bij om het visumformulier correct in te vullen, controleren alle nodige documenten, stellen het pakket vereiste documenten samen en zenden het door aan de Consulaire afdeling van de Ambassade voor het uitreiken van visa. Nadat het visum werd toegekend, kunt u de documenten ophalen aan de Visumbalie, maar we kunnen u deze ook toesturen met een koerierdienst.

Bovendien kunt u ons contactcentrum telefonisch bereiken, waar u een antwoord krijgt op al uw vragen.

De operatoren van het contactcentrum kunnen voor u ook een afspraak maken, iets dat u trouwens ook zelf kan doen via onze website. Om een afspraak vast te leggen, volgt u eenvoudig deze link!

Mogen we u er op wijzen dat het besluit rond het toekennen of afwijzen van een visum uitsluitend door de consulaire dienst wordt genomen, terwijl de Visumbalie alleen een reeks ondersteunende functies vervult.

Personen die een inreisvisum voor de Russische Federatie willen aanvragen, hebben de keuze: beroep doen op de Visumbalie of de documenten rechtstreeks indienen bij de Consulaire afdeling van de Ambassade.

De consulaire afdeling van de Ambassade ontvangt de visumaanvragen rechtstreeks van de bezoekers op maandag, woensdag en vrijdag enkel op afspraak en op voorwaarde dat de aanvrager persoonlijk aanwezig is. Om een afspraak vast te leggen, volgt u eenvoudig deze link.

De onderstaande categoriëen van de buitenlandse personen kunnen wél hun visumaanvragen rechtstreeks bij het Consulaat van de Ambassade op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 12:30 zonder afspraak indienen:

• Medewerkers van de federale en regionale ministeries en overheidsdiensten van het Koninkrijk België (documenten worden door de aanvragers zelf binnengebracht of met een officiele koerierdienst van een ministerie of een overheidsdienst geleverd);

• Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de buitendlandse staten, die geaccrediteerd zijn bij de FOD Buitendlandse Zaken van België, als ook medewerkers van de internationale organisaties met een hoofdquartier te Brussel;
(documenten worden door de aanvragers zelf binnengebracht of met een officiele koerierdienst van een ministerie of een overheidsdienst geleverd);

• Gasten van de in Rusland geaccrediteerde medewerkers van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van België;

• Buitenlandse burgers, indien zij dringend naar de Russische Federatie moeten vertrekken vanwege een overlijden of een zware ziekte van een naverwant.

Afspraak vastleggen
Afspraak annuleren
Afspraak verplaatsen
Visumformulier
Overeenkomst
Categorieën visa